Rieja » Specials » Draadloos
Rieja: Informatie van A tot Z

Onderzoeken en studies naar draadloos gebruik

Onderzoeken en studies naar draadloos gebruik We worden elke dag blootgesteld aan elektromagnetische velden. Natuurlijke elektromagnetische velden en daarbij komen de snel toegenomen kunstmatige elektromagnetische velden bij. Vooral de laatste tien tot vijftien jaren enorm toegenomen door het draadloos gebruik. Heb je geen smartphone? Dan hoor je er niet bij. Ben je dan zielig of juist erg verstandig? Officieel wordt niet duidelijk gemaakt wat de schade kan zijn bij het gebruik van draadloze apparaten. Officieel worden wetenschappers, die waarschuwen, genegeerd. De nu al duidelijke schade wordt verzwegen, de burger mag het niet weten.

Schade aan een mensenlichaam

Steeds meer mensen in Nederland voelen zich niet lekker. Klagen over niet kunnen slapen, vermoeidheid, concentratieproblemen, hoofdpijn, rusteloosheid, spierpijn, gewrichtspijn, hartklachten, depressieve gevoelens, duizeligheid en afnemend zicht. De arts kan niets vinden en het gevoel ontstaat dat het onzin is, wat juist de depressiviteit doet toenemen. Het verlangen naar ‘vroeger’, naar de goede tijden wordt alsmaar groter. Wat is er aan de hand?

Onderzoeken en studies

Wat de arts niet weet of mag vertellen, is dat met de toename van de kunstmatige elektromagnetische velden de stralingsbelasting in ons milieu hoog is geworden en steeds hoger wordt. Het aantal chronisch zieken zal de komende jaren behoorlijk stijgen, schrijft het RIVM in juni 2014. Samen met de stralingsbelasting neemt dus het aantal chronisch zieken toe. Maar ook zijn er duizenden wetenschappelijke onderzoeken die hier al wél voor waarschuwen. Wat de uitwerking van de straling van alle draadloze technieken is, wat betreft de biologische en neurologische effecten op mens, dier en plant. Onderzoeken die niet bekend worden gemaakt. Niet via de media en niet via de overheid.

Substantiële bewijzen van verandering van het immuunsysteem, allergische reacties, ontstekingsreacties en DNA-beschadiging

Dit is de conclusie van het BioInitiative Rapport dat is geschreven door 14 internationale wetenschappers. Er zijn wezenlijke bewijzen zijn dat een mensenlichaam behoorlijke schade ondervindt van alle toegenomen kunstmatige elektromagnetische velden, veroorzaakt door alle draadloze technieken.
Dat de norm, welke in Nederland gehanteerd wordt, veel te hoog is. Nederland hanteert de blootstellingsnorm welke is vastgesteld door de INCIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) uitgedrukt in Vollt per meter:

Frequentie in MegahertzAlgemeen publiek Werknemers
800 MHz. (GSM en LTE)39 V/m 85 V/m
900 MHz. (GSM)41 V/m 90 V/m
1800 MHz. (GSM)58 V/m127 V/m
2000 MHz en hoger (UMTS en LTE)61 V/m137 V/m
De Nederlandse overheid geeft tips bij draadloos gebruik

De Nederlandse overheid geeft tips bij draadloos gebruik

In veel landen wordt er gewaarschuwd om zoveel mogelijk thuis wifi te beperken of te vermijden. In Engeland heeft het ministerie van milieu de aanbeveling gedaan om de blootstelling aan wifi zo laag m…
Draadloos gebruik is schadelijk zegt professor Pall

Draadloos gebruik is schadelijk zegt professor Pall

Bij veel mensen is nog steeds onduidelijk wat draadloos gebruik met een lichaam doet. Geeft het beschadigingen? Niet nu maar over tien jaar? Of twintig jaar? Wetenschappers weten het niet. Het warmt e…
Elektrogevoeligheid is wetenschappelijk aantoonbaar

Elektrogevoeligheid is wetenschappelijk aantoonbaar

Elk voordeel heeft zijn nadeel. Het voordeel van snel, sneller en nog sneller up- en downloaden met een mobiel of tablet heeft een nadeel. Door de invoering van deze draadloze maatschappij waar we in…
Het onderzoek of elektrogevoeligheid bestaat kan beginnen

Het onderzoek of elektrogevoeligheid bestaat kan beginnen

Begin 2014 werd bekend gemaakt dat de GGD Amsterdam samen met de Universiteit Utrecht een onderzoek gaat opzetten naar elektrogevoeligheid. Een onderzoek wat duidelijk zal moeten maken of een mens kan…
Oplossingen en afspraken over blootstellen EMV gewenst

Oplossingen en afspraken over blootstellen EMV gewenst

In Nederland heeft officieel 5% van de inwoners ernstige of minder ernstige klachten veroorzaakt door elektromagnetische velden (EMV). Mensen met ernstige klachten zijn ernstig tot geheel beperkt om t…
Werkprogramma 2016 Gezondheidsraad

Werkprogramma 2016 Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad van Nederland heeft als taak, advies geven aan regering en parlement, wat betreft de volksgezondheid en gezondheidsonderzoek. Dit advies wordt gedaan met behulp van de wetenschap en…
Gepubliceerd door Rieja op 29-12-2014. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.bioinitiative.org/
  • http://www.stralendkind.nl/gevaar_risico/straling_draadloos-internet.php
  • http://www.agentschaptelecom.nl/
  • http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Aantal_chronisch_zieken_neemt_toe
Schrijf mee!