Rieja » Mijn kijk op……
Rieja: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 13 in de rubriek Mijn kijk op……

Mijn kijk op…

Een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie mijn kijk op

Een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie

Het verschil tussen een man en een vrouw is meestal zichtbaar. Zichtbaar bij de geboorte en bepaalt of er blauwe muisjes gekocht moeten worden, of roze. Dát is een jongen en dát is een meisje! Hij wor… Mens en samenleving, Moeder zijn, 13-12-2013
Elektromagnetische straling kan gevaarlijk zijn voor de mens mijn kijk op

Elektromagnetische straling kan gevaarlijk zijn voor de mens

We horen het steeds vaker: straling onder andere van de smartphone en straling van de GSM-, UMTS- en LTE masten. Natuurlijke straling en kunstmatige straling. Natuurlijke straling wat veroorzaakt word… Wetenschap, Straling, 24-09-2013
Elektromagnetische straling van draadloze apparaten & kanker mijn kijk op

Elektromagnetische straling van draadloze apparaten & kanker

De resultaten van de onder andere de Interphone studie, het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie en van de IARC (International Agency for Research on Cancer), geven aan dat het risico bij lan… Mens en gezondheid, Stralingsgevolgen, 10-12-2013
Het klimaat verandert. Ligt de oorzaak bij de mens? mijn kijk op

Het klimaat verandert. Ligt de oorzaak bij de mens?

Een nachtegaal die overwintert in Lapland en ‘normaal’ gesproken hoort te overwinteren in Zuid-Afrika. Een verzengende hitte in een zeeklimaat en bosbranden waar het ‘normaal’ veel regent. Aardbevinge… Dier en natuur, 02-07-2015
Het voorzorgsprincipe en voorzorgsbeginsel mijn kijk op

Het voorzorgsprincipe en voorzorgsbeginsel

Hoe vaak horen we niet over het verband met de straling van alle antenne-installaties: 'het voorzorgsprincipe had in werking moeten treden'. Degenen die dat zeggen hebben gelijk. Bij de installatie va… Mens en gezondheid, 30-09-2013
Moederschap door de jaren en eeuwen heen mijn kijk op

Moederschap door de jaren en eeuwen heen

Moeder zijn in de jaren 50 van de 20ste eeuw is zo heel anders dan in de 21ste eeuw. Een wervelende, bewegende en levende maatschappij heeft in nog geen halve eeuw, een complete ommezwaai gemaakt ten… Mens en samenleving, Moeder zijn, 27-11-2013
Natuurlijke en kunstmatige elektromagnetische velden mijn kijk op

Natuurlijke en kunstmatige elektromagnetische velden

Ons lichaam bestaat voor ongeveer 65% uit water, dat weten we allemaal. Niet zo algemeen bekend, is dat ons lichaam in het hoofd vele kleine magneten bezit. Natuurlijke elektromagnetische velden spele… Wetenschap, Straling, 17-10-2013
Nederlanders zijn massaal moe en slapen slecht mijn kijk op

Nederlanders zijn massaal moe en slapen slecht

Nederlanders zijn massaal moe. Mensen kunnen niet inslapen. Pas tot ver na middernacht slapen ze pas in (2.00 uur) en kunnen vervolgens niet wakker worden wanneer de wekker gaat. De wekker blijft snoo… Mens en gezondheid, Stralingsgevolgen, 02-12-2013
Niet aangeboren hersenletsel als gevolg van straling mijn kijk op

Niet aangeboren hersenletsel als gevolg van straling

Hersenletsel kunnen we indelen in niet aangeboren hersenletsel (NAH) en aangeboren hersenletsel. Artsen hebben het standpunt dat hersenziekten slechts behandeld kunnen worden en niet kunnen genezen. A… Mens en gezondheid, Stralingsgevolgen, 06-12-2013
Rechten van de mens, de Nederlandse grondwet en EHS mijn kijk op

Rechten van de mens, de Nederlandse grondwet en EHS

Mensenrechten zijn gebaseerd op principes. Overtuigingen die ontleend worden aan een gezamenlijke denkwijze over hoe te leven in een samenleving. Gezamenlijk gedragen overtuigingen worden verpakt in w… Mens en samenleving, 19-03-2014
Schrijf mee!