Rieja » Specials » Grote vogels

Grote vogels in Nederland

Grote vogels in Nederland In Nederland kunnen we grote vogels waarnemen met een enorme vleugelspanwijdte. Grote vogels als de lepelaar, flamingo, reiger, kraanvogel en ooievaar. Mooi gekleurde vogels, met felroze veren of wanneer de zon erop schijnt een paarse gloed op het verendek hebben. Grote vogels die in Nederland broeden, foerageren en overwinteren. Vogels die broeden in moerassige rietkragen, in bomen of nestpalen. Vogels die overwinteren in waterrijke gebieden in ons land. Vogels met grote snavels. Snavels als een dolk en snavels als een haak.

Broeden en overwinteren

Er zijn vogels die in het voorjaar broeden in Nederland en in het najaar vertrekken naar andere landen. Er zijn vogels die broeden in andere landen en in Nederland komen overwinteren. Er zijn ook vogels die broeden en overwinteren in Nederland. Een indeling naar trekgedrag kan als volgt zijn:
  • trekvogel: wanneer alle vogels van één soort in het najaar uit Nederland wegtrekken naar warmere gebieden. Een trekvogel wordt ook wel wegtrekker of migrant genoemd.
  • deeltrekker: als een deel van de vogelsoort wegtrekt. Het andere deel blijft in Nederland en zijn dan standvogels. Meestal zijn het de vrouwtjes en de jonkies die wegtrekken en de mannetjes blijven. De blijvers of ook wel resident genoemd.
  • standvogel: wanneer de vogelsoort geen trek vertoont en in het broedgebied blijft. Wanneer van de vogelsoort wel een deel vertrekt zijn dit deeltrekkers.

Avifauna

In de Avifauna van Nederland 2, geschreven door Rob Bijlsma, Fred Hustings en Kees Camphuysen worden de vogels als volgt ingedeeld:
DefinitieAanwezigheidBroedvogelSoort
Jaarvogel*Het hele jaar aanwezigJaBlauwe reiger, grote zilverreiger en ooievaar
ZomervogelVoorjaar en zomerJaLepelaar (vrij schaarse broedvogel), koereiger, purperreiger, kraanvogel (sinds 2001)
JaargastHet hele jaar aanwezigNeenGewone flamingo, Chileense flamingo, Caribische flamingo
WintergastWinterNeen
ZomergastVoorjaar en zomerNeen
DoortrekkerVoorjaar en najaarNeenKraanvogels
StandvogelHet hele jaar aanwezigJaBlauwe reiger, ooievaar en grote zilverreiger

*Jaarvogel. Bij jaarvogels kan onderscheidt gemaakt worden in vogels die op korte afstand van de geboorteplek blijven: de standvogels. En vogels die wel broeden en maar niet blijven overwinteren. Die trekken naar zuidelijke streken en worden aangevuld door soortgenoten uit noordelijke streken die in Nederland komen overwinteren. Zo lijkt het of de soort het hele jaar aanwezig is. De kraanvogel is ook bekend als doortrekker. Grote groepen komen in het najaar en voorjaar terug van het broedgebied of overwinteringsverblijf en trekken van zuid naar noord (in het voorjaar) en van noord naar zuid (in het najaar) over Nederland. Bij een beetje geluk is een grote groep doortrekkende kraanvogels te zien aan de grond om even te foerageren.
Blauwe reigers en grote zilverreigers

Blauwe reigers en grote zilverreigers

Er zijn een aantal reigersoorten waar te nemen in het Nederlandse landschap. De blauwe reiger is de meest bekende, maar ook de meest gehate reiger bij vijverbezitters. Onbeweeglijk kan de reiger wacht…
De Chileense, Caribische en kleine flamingo in Nederland

De Chileense, Caribische en kleine flamingo in Nederland

Het is mogelijk om in Nederland een grote roze vogel waar te nemen. Een vogel met een enorme snavel, die naar beneden wijst en een puntmuts lijkt te hebben. De Chileens flamingo en de Caribische flami…
De gewone flamingo in Nederland en Duitsland

De gewone flamingo in Nederland en Duitsland

In Nederland is er de mogelijkheid om flamingo’s waar te nemen. Langs de grens met Duitsland, net in Duitsland, is een broedkolonie van gewone flamingo’s (ook wel de Europese flamingo genoemd). In het…
De kraanvogels trekken over Nederland met veel geluid

De kraanvogels trekken over Nederland met veel geluid

In het voorjaar en najaar bestaat er de kans om een vreemd geluid in de lucht te horen. Een rauw keelgeluid alsof er iemand in nood is. Kijk je dan in de lucht dan zijn het vogels. Zwermen grote vogel…
De lepelaar is in Nederland een broedvogel

De lepelaar is in Nederland een broedvogel

Het kan in Nederland gebeuren dat er plots een grote witte vogel met een lengte van ongeveer 80 tot 93 cm valt waar te nemen. Vooral in gebieden met water, moerassige gebieden en de Waddeneilanden. Ee…
De ooievaar of witte ooievaar in Nederland

De ooievaar of witte ooievaar in Nederland

De ooievaar kunnen we weer volop tegenkomen in het Hollandse landschap. Als grote vogel op hoge palen en met een gigantisch nest bovenaan de top: het paalnest. Maar ook in tuinen zien we vaak een hout…
Verschil tussen de purperreiger en de koereiger

Verschil tussen de purperreiger en de koereiger

Naast de blauwe reiger en de grote zilverreiger is er in Nederland de kans om nog andere reigers te zien. Bijvoorbeeld de purperreiger of de koereiger, altijd een verrassing om te zien. De purperreige…
Gepubliceerd door Rieja op 02-01-2015, laatst gewijzigd op 29-09-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.vogelbescherming.nl/
  • www.wikipedia.org
  • http://vogeldagboek.nl/html/Recensies/Vogels/Zeldzame%20en%20Algemene%20en%20schaarse%20vogels.html