Rieja » Specials » Aardmagnetisch veld

Aardmagnetisch veld, elektromagnetisch veld en de mens

Aardmagnetisch veld, elektromagnetisch veld en de mens Onze Aarde heeft een aardmagnetisch veld. Een veld dat veroorzaakt wordt door elektro magnetische velden van de aarde zelf maar ook door de zon, de maan en o.a. onweer. Een magnetisch veld dat nodig is om te leven op deze Aarde. Voor mens, plant en dier. Het beschermt tegen de ioniserende straling van de zon. Het aardmagneet veld werkt in op processen in elk atoom. Ook de mens is magnetisch. Een geweldige samenwerking die leven op Aarde mogelijk maakt.

Elektrisch veld

Een elektrisch veld ontstaat bij een verschil in spanning. Spanning tussen een voorwerp of iemand en zijn omgeving. Spanning door afstoting of aantrekking van een elektrische lading door een andere elektrische lading.

Magnetisch veld

Een magnetisch veld ontstaat wanneer er elektrische stroom loopt. Het magnetisch veld hangt af van de hoeveelheid stroom.

Elektromagnetisch veld

De elektrische velden en magnetische trillingen noemen we elektromagnetische veld (of straling).

De mens

De trilling van het elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer bedraagt 7.83 Hertz. Deze trilling heeft invloed op elke levende cel. De eerste ruimtereizigers bleken bij terugkeer verschillende gezondheidsproblemen te hebben. De diagnose was energie uitputting en dit werd toegeschreven aan de afwezigheid in de ruimte van het aardmagnetisch veld. Aan de frequenties welke de mens nodig heeft om zich goed en fit te voelen. Professor J. Kirschvink heeft aangetoond dat er in de menselijke hersenen magnetiet-kristallen aanwezig zijn beschermd door magnetosomen. Magnetiet is gevoelig voor elektromagnetische velden en magnetosomen zijn als het ware de zintuigen om de omringende elektromagnetische velden waar te nemen.
De ionosfeer is de onderste laag van de magnetosfeer, het gebied om de Aarde binnen de invloed van het aardmagnetisme.

Fauna

Ook bij sommige diersoorten zijn magnetosomen terug te vinden. Het zijn de receptoren voor het magnetisch veld van de aarde en stellen dieren in staat zich te oriënteren. Dieren als bijen, blindmuizen, postduiven, trekvogels, zeeschildpadden, haaien en waarschijnlijk walvissen en bruinvissen.

Oplossing voor ruimtevaarders

Elektromagnetische velden zijn overal om ons heen. De natuurlijke elektromagnetische velden maar ook de kunstmatige velden. Om de ruimtevaarders die nu de ruimte ingaan te beschermen worden magnetische velden kunstmatig in ruimtestations en ruimteschepen gecreëerd.
De aardlagen bewegen ook in Nederland

De aardlagen bewegen ook in Nederland

Aardbevingen, aardverschuivingen, tsunamiís en vulkaanuitbarstingen lijken niet bij Nederland te horen. Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen ten gevolge van processen in het diepste van de aarde. De v…
De gevolgen van platentektoniek voor het landschap

De gevolgen van platentektoniek voor het landschap

Platentektoniek is de beweging van de aardkorst. Onze aardkorst bestaat uit vele stukken (platen of schollen). Platen die bewegen en aardbevingen, landverschuivingen, vulkaanuitbarstingen en tsunamiís…
Een vulkaan in de waddenzee, Nederland

Een vulkaan in de waddenzee, Nederland

Vulkanen komen voor in gebieden waar zich tektonische platen bevinden. Tektonische platen zijn stukken van de aardkorst die afzonderlijk van elkaar bewegen. Juist deze verplaatsing kan gepaard gaan me…
Geografische polen en wisselend magnetische polen

Geografische polen en wisselend magnetische polen

De aarde is een planeet. Onze planeet aarde kent twee poolstelsels. De geografische polen en de magnetische polen. Niet alleen de planeet aarde heeft geografische en magnetische polen, ook meerdere pl…
Het kompas en de magnetische noord- en zuidpool

Het kompas en de magnetische noord- en zuidpool

Met een kompas weet je altijd de richting. Een magneetkompas reageert op het magnetisch veld van de aarde. De magnetische naald in een kompas wijst naar het magnetische zuiden op aarde, het magnetisch…
Ompoling van de magnetisch noordpool en zuidpool

Ompoling van de magnetisch noordpool en zuidpool

Onze aarde heeft een aardmagnetisch veld. Een veld dat veroorzaakt wordt door elektro magnetische velden van de aarde zelf maar ook door de zon en de maan. Dit magnetisch veld beschermt mens, plant en…
Verstoringen in het aardmagnetisch veld

Verstoringen in het aardmagnetisch veld

De Aarde is te vergelijken met een magneet. Een magneet met als de twee uiteinden: de Noord- en de Zuidpool. Daaromheen ligt het aardmagnetisch veld. Het aardmagnetisch veld is van groot belang want d…
Gepubliceerd door Rieja op 12-12-2014. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://www.rvo.nl/sites/default/files/sn_bijlagen/bep/60-Hoogspanningsverbindingen/Randstad-380-kV-Algemeen/Overig/TenneT-brochure-Elektrische-en-Magnetische-velden-295004.pdf
  • http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4557/redir